Új Magyar(y) közigazgatás - vagy mégsem?

2011. június 22. 07:48 – Ténytár
|

A Magyary Program célul tűzi ki “A Haza Üdvére és a Köz Szolgálatában” a közigazgatás szervezetének korszerűsítését, feladatainak áttekintését és csökkentését, az eljárás egyszerűsítését és ügyfélbarátabbá tételét, valamint egy stabil közszolgálati életpálya kialakítását. Ha azonban a terv részleteibe tekintünk, láthatjuk, hogy ezekre források nincsenek, sok esetben pedig a korábbi kormányzat által elindított és elvégzett feladatokat vesznek elő újra.

A hangzatos reformjavaslatok mögött gyakran nincs valós program, a terv számos kérdésben csak kutatásokat, módszertani áttekintést és fejlesztést, nem pedig tényleges intézkedést tartalmaz. Mindezek felett a program nem az egész magyar közigazgatásra, hanem annak csak egy részére határoz meg célkitűzéseket, az önkormányzati szféráról majdnem teljes mértékben hallgat.

 

A Magyary Zoltánról elnevezett közigazgatás-fejlesztési program ambíciózus célkitűzéseket határozott meg: a közigazgatás egészét kívánja megújítani a jobb és hatékonyabb közigazgatás, a Jó Állam jegyében, amely fogalom a Jó Kormányzás (Good Governance) elnevezéssel illetett elvi rendszernek feleltethető meg a Program alapján. Nézzük a Navracsics Tibor által bemutatott Program főbb célkitűzéseit, s azt, hogy ezek mennyiben ígérnek tényleges intézkedéseket, s mennyiben szükségesek - figyelemmel a korábban elvégzett munkákra.

magyary_program.PNG

Jó Állam - vagy mégsem? -- egy kis elméleti áttekintés

A Magyary Program legfontosabb célja, a Jó Állam megvalósítása. A  koncepciót az 1990-es években dolgozták ki baloldali és liberális elvi alapokon, a fejlett nyugati államokban - a neokonzervatív Új Közmenedzsment irányzatára adott válaszként. Célja az állami szerepvállalás ésszerűsítése (amely a visszaszorítást is magában foglalhatja), úgy, hogy a társadalom egészét érintő döntéshozatali folyamatokba a társadalmi partnereket minél szélesebb körben vonják be. Ez az elképzelés a modern nyugati posztindusztriális, hálózatos formában működő társadalmakra épített, ahol az állam a döntéshozatalban éppen erre a civil hálóra épített.

Most tekintsünk el attól, hogy egy magát konzervatívnak valló párt miért egy neoliberális  eszmerendszert tűz a zászlajára. Azonban ha a mai Magyarországra és a Magyary Programra tekintünk, akkor láthatjuk, hogy a Jó Állam iránti igény nincs összhangban a jelen politikai és társadalmi helyzettel. A Jó Államhoz ugyanis fejlett és hálózatos civil társadalomra van szükség, amelyet a Kormány partnerének tekint. A kormányzat azonban a formális (ál)konzultációkkal és a társadalmi és érdekegyeztetés intézmények kereteinek leépítésével nem  azt üzeni, hogy partnerként tekintene a civilekre. Amennyiben pedig hiányzik a valódi partnerség, akkor ez a program nem a Jó Kormányzás, hanem a kormányzat által sokat bírált új közmenedzsment céljait valósíthatja csak meg.

Megújulást szolgáló program - vagy mégsem? -- a gyakotlat 

A Magyary Program hangzatos célkitűzése, hogy “a Köz Szolgálatában, a Haza Üdvére” alakítsa át a magyar közigazgatás rendszerét. Ha azonban a programegészét áttekintjük, akkor azt láthatjuk, hogy ennek lérésére - mai formájában legalábbis - csak csekély esélye van. Mi ennek az oka?

A  dokumentum legfőbb problémája, hogy úgy beszél “hatékony államról”, hogy közben maga sem tudja, mi is az. Miközben a hatékonysági mutatók kidolgozása a terv egyik programpontja, az ezeket megalapozó előzetes kutatásokat már nem tartalmazza. Úgy elég nehéz hatékony államot építeni, hogy tulajdonképpen fogalmunk sincs róla, mi is az valójában. Ez a hiány az egész Programra rányomja a bélyegét. 

A Program szervezeti-személyzeti súlypontú. Bár - helyesen - külön részt szentel a közfeladatok áttekintésének, csak annyi konkrétumot tartalmaz, hogy át kell tekinteni a ezek jelenlegi rendszerét. E körben jelezzük, hogy ezt külön feladatként meghatározni kifejezetten felesleges és pazarló: 2007-ben már  elkészült egy átfogó feladatkataszter, amely a mai napig nyilvános és hozzáférhető, s amelyre alapozva a Program tartalmazhatna iránymutató szabályokat. A közfeladatok csak fogalomként jelennek meg és nem látszik az új állami feladatellátás iránya.

Nagyobb baj, hogy a Program az önkormányzati igazgatást és az önkormányzati szervek által ellátott helyi államigazgatást majdnem figyelmen kívül hagyja. Alapvetően csak a központi államigazgatási szervek, valamint a területi kormányhivatalok és más államigazgatási szervek feladatellátására nézve tartalmaz javaslatokat. A települési önkormányzatok közigazgatási feladatairól, valamint a  tisztségviselői által ellátott államigazgatási ügyekről csak utalásszerűen esik szó.

A feladatok megosztásának főbb elveiről hallgat az anyag. Miként arról is, hogy az új rendszer hogyan fogja össze az egyes ágazatok közszolgáltatásait és hatósági ügyeit, s hogyan teremt egy egységes, integratív keretrendszert. Ezért ez a program csak “féloldalas”, amit jól mutat az alábbi ábra is:

hatosagi_ugyek_szama.PNG

A program “féloldalassága” mellett súlyos problémát jelent az is, hogy a közigazgatás hozzáférhetőségének javításával kapcsolatban alapvetően csak további kutatásokat irányoz elő, illetve általános elveket fogalmaz meg, konkrétumokat viszont alig találunk.

Végül, a közszolgálati rendszer megújításával kapcsolatos részekben tovább akar erősíteni olyan elemeket, amelyeket ellenzékben a Fidesz élesen bírált. Így például ki kívánja terjeszteni a teljesítményértékelés rendszerét. A nagyobb gond , hogy a tervezett életpályarendszer leginkább csak nevében az. Szó sincs róla, hogy a Fidesz ismét visszatérne a valódi életpályát kínáló zárt rendszerű közszolgálathoz a jövőben. A Program ugyanis fenn kívánja tartani a  politikai jellegű lojalitás - általunk is elemzett - központi szerepét a közszolgálati jogban.

A Program kevés, konkrét és pontosan ütemezett pontjai pedig olyan célkitűzéseket tartalmaznak, amelyeket más kormányzati tervekben már korábban "eladtak": e körben elég, ha az Egységes Nemzeti Kártyarendszerre gondolunk.

Szakmailag megalapozott anyag - vagy mégsem? -- az értékelés

Láttuk, hogy a tervezet nem kívánja felszámolni a magyar közigazgatás hatékonyságát és eredményességét rontó körülményeket, amelyek száma az utóbbi egy évben inkább csak nőtt. Már csak hab a tortán, hogy az anyag szakmai csúsztatásokat, olykor tévedéseket is tartalmaz. Például a Kormány által irányított államigazgatás szervezetrendszerét azonosítja a teljes közigazgatással: ez valóban így volt - 1990 előtt, az államszocializmusban. A modern demokráciákban - mint már jeleztük - ez koránt sincs így, bár az új önkormányzati törvény koncepciója ebbe az irányba mutat

Másrészt erősen csúsztat akkor, amikor jelzi, hogy a kormányhivatal kialakításával jelentősen csökkent a közigazgatási szervek száma. Ezzel csak az önálló költségvetési jogalanyisággal rendelkező szervek száma csökkent, miközben a korábbi önálló szervek megőrizték szakmai és hatásköri önállóságukat, mint a kormányhivatal “kicsi hivatalai”, szakigazgatási szervei. 

Ha már egy programot Magyaryról neveznek el, akkor illene követni Magyary példáját is: a Program szervezeti ábráin hiányos az irányítási viszonyok jelölése, az egyes ágazatok szakmai irányítási viszonyait nem tartalmazza. Kérdés, hogy csak figyelmetlenségből, vagy azért hagyták le, mert ezzel együtt nem lenne olyan egyszerű a közigazgatás rendszere, mint amilyennek a jelenlegi ábrán tűnik.

Mindezekre figyelemmel a Magyary Program “idő előttinek” tűnik.  Fontos elemek maradtak kidolgozatlanul, miközben szakmai hibákat, csúsztatásokat tartalmaz. Talán jobb lett volna, ha a korábbi -, és az új kutatások eredményei alapján, egy megalapozott tervvel lépett volna a nyilvánosság elé a kormányzat.


|

Téves információt közöltünk? Elírást talált? Ön másképpen tudja?

Adósságnyomás-mérő

Social

  • RSS feed
  • Twitter
  • Youtube
  • Deicio.us
  • Tumblr
  • iwiw
  • Facebook

Ajánljon hírt

Hiányzik egy téma? Tud arról, amiről mi még nem? Hallott valami érdekeset? Ajánljon nekünk linket!

Hírlevél

Ne aggódj, nem küldünk spam mailt!

Belépés az oldalra vagy regisztráció close button


Csatlakozz facebookon…
Facebook profilodon keresztül is beléphetsz a Ténytár oldalra::
…vagy egyenesen nálunkElfelejtettem a jelszavam

Regisztráció az oldalra vagy close button


Csatlakozz facebookon…
Facebook profilodon keresztül is regisztrálhatsz a Ténytár oldalra::
…vagy regisztrálj egyenesen nálunk
Felhasználói adatok
Hírlevelek
Melyik hírlevélre szeretnél feliratkozni?
CAPTCHA
A kérdés azt vizsgálja, hogy valós látogató, vagy robot szeretné az űrlapot beküldeni.
Kép CAPTCHA

Ajánljon hírt close button
CAPTCHA
A kérdés azt vizsgálja, hogy valós látogató, vagy robot szeretné az űrlapot beküldeni.
Kép CAPTCHA

Hibajavítás küldése close button
CAPTCHA
A kérdés azt vizsgálja, hogy valós látogató, vagy robot szeretné az űrlapot beküldeni.
Kép CAPTCHA