Kormányzati háttérintézmények - pártpolitikai célok

2013. december 2. 17:29 – Ténytár
|

Több mint két milliárd forintra tehető az az összeg, amit a kormány 2013-ban különböző intézetek, archívumok, központok létrehozására vagy csupán finanszírozására költött el. Ezek közös vonása, hogy a Fidesz érdekeinek megfelelő célokat szolgálják, elsősorban az adófizetők pénzéből. Működésükről mégsem tudunk sokat.

Ennek legfőbb oka, hogy az alább felsorolt intézetek nem valós tudományos célt szolgálnak. Sokkal inkább a Fidesz holdudvarához tartozó értelmiségi kör kifizetése, illetve a kormánypárt számára fontos történelmi események megfelelő interpretálása a feladatuk. És ebbe az összegben a direkt politikai célokat szolgáló Századvég és a Nézőpont milliárdjait még bele sem számoltuk.

Közpolitikai Kutatások Intézete

A kormányzat nemcsak a történettudomány körében alakított ki új intézeteket. Az alkalmazott politikatudomány terén is létrehoztak egy, 2012-ben évi 210 millió forintos költségvetéssel működő szervezetet a Közpolitikai Kutatások Intézetét. Ennek elsődleges feladata a nemzetközi kormányzati gyakorlatok tanulmányozása, a hazai közigazgatási munka segítése és a kormány szakpolitikai teljesítményének javítása. A szervezet ráadásul közigazgatási szervnek, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium háttérintézményének minősül, így az ott dolgozók a közalkalmazott kutatókénál magasabb bérezést ígérő kormánytisztviselői státusban vannak, bérezésük is kiemelt.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

A kormányzat legnagyobb durranása a politikatudomány, a védelmi tudomány, a rendészettudomány és a közigazgatás-tudomány területén az egységes Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2011/12-es kialakítása volt. Már az előző ciklus idején felmerült annak a lehetősége, hogy a Rendőrtiszti Főiskolát és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemet összevonják, azonban akkor ez - részben az ellenzék tiltakozása miatt - meghiúsult. Végül az Orbán-kormány hozta létre ezt a gigaegyetemet, amelybe immáron nemcsak a fegyveres és rendvédelmi szervek tisztképzőit, hanem a civil közigazgatás tisztviselőit is képező, korábban a Budapesti Corvinus Egyetemhez tartozó Közigazgatás-tudományi Kart is beolvasztotta.

Az új szervezet - amelynek egységes campusa a Ludovika körül épül fel a mostani kormány egyik nagyberuházásaként - ráadásul magába olvasztotta a korábbi Nemzeti Közigazgatási Intézete is. Így ez a szervezet nemcsak a tisztek, a közigazgatási szakemberek képzéséért, hanem bizonyos kormányzati közigazgatás-tudományi kutatások mellett a több mint 100 ezer fős közszolgálati tisztviselői kar kötelező továbbképzéséért is felel. Ráadásul a szervezet kiépítését követően ez az intézmény kapta az összes államilag támogatott igazgatásszervezői, nemzetközi igazgatási és közigazgatási menedzseri létszámot. Egyes, a képzésben korábban jelentős részben részt vevő egyetemek, mint például a Debreceni Egyetem vagy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem elvesztették az ilyen helyeiket, s költségtérítéses képzést is csak alig indíthattak. (Igaz, a Pázmányt a felvehető jogászok számának bővítésével “kompenzálta” a kormányzat ezért.) Hogy a helyzet még szebb legyen, a közszolgák képzésének közérdekűségére figyelemmel a többi egyeteméhez képest e  szervezet felett erősebb a kormányzati kontroll, mint más állami egyetemen.

Nemzetstratégiai Kutatóintézet

2012. december 11-én jelent meg a Magyar Közlönyben az a kormányhatározat, amely létrehozta a Nemzetstratégiai Kutatóintézetet (NSKI). Az 1.3 milliárd forintnyi közpénzből megalakított intézet élére Orbán Viktor miniszterelnöki határozattal nevezte ki Szász Jenőt, a Fidesszel közeli kapcsolatokat ápoló volt székelyudvarhelyi polgármestert. (A Fidesz vezető politikusai egyhangúan állítják, Szász kinevezése és az intézet létrehozása egy Orbán és Kövér László házelnök közötti egyezség része.)

Az intézet ezidáig nem sok életjelet adott magáról. 2013 májusában a hvg.hu megpróbálta kideríteni hol találhatóak, ez azonban korántsem volt könnyű feladat. Bár az alapító okiratuk szerint a Kossuth tér 1-3. szám alatt, a magyar parlament épületében van a székhelyük, ott senki nem hallott róluk. A Miniszterelnökség telefonközpontosa szerint a névjegyzékben ugyan szerepeltek, szám azonban nem volt hozzájuk rendelve. A lapnak sem Szász Jenőt, sem Fráter Olivér elnökhelyettest nem sikerült elérnie. Ez már csak azért is furcsa, mivel az NSKI a magyar kormány egyik legfontosabb háttérintézménye, alapító okirata szerint „a miniszterelnök irányítása alatt működő központi hivatal”, alkalmazottai „fontos és bizalmas munkakört betöltő személyek”, akiknek a legmagasabb fokú titkosszolgálati átvilágításon kell átesniük. A fontos munka sok embert és sok pénzt kíván, így az intézetet létrehozó kormányrendelet szerint az intézet létszáma 100 fő, a kormány pedig tavaly (az utolsó pillanatban) úgy módosította a 2013-as költségvetést, hogy 1,2 milliárd forintot különített el az intézetnek az idei évre (tavaly hat munkanappal az év vége előtt (!) már kaptak 100 millió forintot). Később (2013. május 29-én) Szász Jenő a Hírhatárnak adott interjúban azt mondta, hogy az NSKI székhelye a Bajcsy-Zsilinszky út 52. szám alatt levő irodaház lesz. Ide azonban az interjú időpontjában még nem költöztek be: Szász indoklása szerint „egy olyan épületről van szó, amit az elmúlt években nem használtak, egy tisztasági festést kell ott lebonyolítani, és most ez van folyamatban.”

Az Átlátszó közérdekű adatigénylést nyújtott be júniusban az intézettel kapcsolatban. Az erre adott válaszból akkor az derült ki, hogy 18-an már egészen biztosan kutatják a nemzetstratégiát, Szász Jenő pedig államtitkári rangban, egyedüli vezetőként felel az ott folyó tevékenységért. Azt azonban, hogy pontosan milyen munka folyik a Bajcsy-Zsilinszky úton (?) 1.3 milliárdért, továbbra sem tudni.

Az ábra kattintásra megnő:

Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum

2013. március 11-én jelent meg a Magyar Közlönyben az a kormányrendelet, amely a közösségi emlékezet és a reális, jól megalapozott nemzeti történelmi tudat kialakulásának támogatása céljából, a nemzeti összetartozás erősítése érdekében, egyes állami feladatok ellátására létrehozza a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézetet és Archívumot”. Erről egyelőre annyit tudni, hogy 30 fővel, 360 milliós támogatásból teljesítheti feladatát, az egykori MDF-es Bíró Zoltán vezetésével.

Bíró a Magyar Hírlapnak szeptemberben azt nyilatkozta, hogy a rendszerváltás eddig feltáratlan körülményeinek hátterének minél alaposabb kutatását célozzák, így az egész korról átfogóbb és hitelesebb képet kaphat majd az ország. A főigazgatónak joga lesz kikérni a hivatalos szervektől a szükséges adatokat, így megkeresheti a privatizációs szervezetet, a számvevőszéket vagy az állambiztonsági levéltárat. Bíró Zoltán nem zárta ki, hogy a privatizáció vizsgálata kapcsán akár a büntetőjogi felelősséghez is eljuthatnak, de azt nem tudja, a résztvevők szerepét és az okozott veszteségeket mennyire lehetne bizonyítani jogi úton.

Nemzeti Örökség Intézete

A kormány 2013. április 23-ai határozatában döntött a Nemzeti Örökség Intézete (NÖI) létrehozásáról. Az intézet az első Orbán-kormány idején létrehozott Nemzeti Kegyeleti Bizottság számára teremt intézményi hátteret, a bizottságot Boross Péter volt miniszterelnök vezeti. A Radnainé Fogarasi Katalin által irányított NÖI 29 fővel működik a Miniszterelnökségen belül. Feladata a magyarság szellemi örökségének a jelen és az eljövendő nemzedékek számára történő megőrzése és átadása", illetve a nemzeti emlékezet és emlékezés a magyarság identitásának megőrzésében, a nemzeti összetartozás érzésének növelésében". Kiemelt kutatási témáik: az emlékhelyek története, a magyar emlékezethelyek,valamint a szélesen értelmezett örökség fogalom bemutatása és kutatása. Ezen felül országos, reprezentatív közvélemény-kutatást indítanak a magyar társadalomnak az emlékezethez és múlthoz való viszonyáról. Ennek eredményeit 2014 első félévében publikálják.

Molnár Tamás Kutató Központ

2013. június 12-én jelent meg a Magyar Közlönyben az a kormányhatározat, amely a Molnár Tamás Kutató Központ felállításáról gondoskodik. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megalapított intézet célja a XIX–XX. századi magyar politikai és szellemi élet szempontjából meghatározó jelentőségű tudományos munkák kutatása és megőrzése. Erre a feladatra 175 millió forintot különítettek el számára a költségvetésből. A központnak jelenleg sem vezetője, sem végleges székhelye nincs. Létrehozását és a tudományos terv kialakítását egyelőre az egyetem rektorhelyettese felügyeli, az ideiglenes székhelyként kijelölt Hungária körúti campuson. Azt sem tudni, hogy pontosan milyen kutatómunka folyik majd itt, mert a 2014-re vonatkozó végleges kutatási tervét „csak a most meghirdetett pályázat eredményhirdetése után állíthatjuk össze".

Veritas Történetkutató Intézet

A Veritast egy 2013. október 25-i kormányrendelet hozta létre. Az intézet feladataként a magyar közjogi hagyományok méltó bemutatását, az elmúlt másfél évszázad eseményeinek a nemzettudatot erősítő feldolgozását és a jól megalapozott nemzeti történelmi tudat kialakulásának támogatását jelölte meg. A 2014. január 2-án induló intézet a Miniszterelnökség irányítása alatt áll majd, a főigazgatói pályázatot Lázár János államtitkár november 30-ig bonyolítja le. (Kormányközeli forrásból a Magyar Narancs úgy értesült, hogy nagy valószínűséggel Szakály Sándor lesz a főigazgató, aki azt már meg is erősítette, hogy indul a pályázaton. A 2014-es költségvetésben a Miniszterelnökség fejezet alatt külön címet is kaphat a Veritas, gazdálkodásának pontos terveiről azonban egyelőre nincs információ.

Elemzésünk elsősorban az állami alapítású intézményekről szól, de nem szabad elfelejteni az olyan alapítványokat, intézeteket, amelyeket súlyos milliárdokkal támogat a kormány - az adófizetők pénzéből. Ezek közül kétségtelenül a legjelentősebb a Századvég Alapítvány, amelynek állami megrendelései már 5 milliárd forintra rúgnak. Szintén kihagyhatatlan a Nézőpont Intézet a maga körülbelül 3 milliárd forintjával, de kiemelten kezeli a kormány a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványt is. Ide tartozik a Fidesz-közeli XX. és XXI. század alapítvány, de a Terror Háza Múzeum is.

Ami nem jött létre

Nemzeti Emlékezet Bizottsága

2012 áprilisában ígérte meg Lázár János, hogy a kormány létrehozza a Nemzeti Emlékezet Bizottságát. Ennek feladata a pártállami múlt bűneinek feltárása és lezárása" lett volna. Aztán a  már megszokott módon folyt a mismásolás az ügyben. Most éppen ott tart, hogy Schiffer András, az LMP frakcióvezetője újra és újra beadja az országgyűlésnek a rendre leszavazott törvényjavaslatot.

A másét ellehetetlenítik

Miközben - mint látjuk - arra bőven van pénz és kormányzati akarat, hogy a kormány számára fontos ügyek és személyek külön intézetet kapjanak, a Fidesz arról is gondoskodik, hogy a baloldal egyetlen említésre érdemes szellemi műhelyét, a Politikatörténeti Intézetet teljesen ellehetetlenítse. Előbb megkísérelték őket kiköltöztetni Alkotmány utcai székhelyükről (ez nyilván be is fog következni a Kossuth-tér rekonstrukciójának befejezése után), majd gyűjteményük nagyobb részétől fosztották meg őket. Az új levéltári törvény - melyet sikertelenül támadott meg a Politikatörténeti Intézet az Alkotmánybíróságnál - ugyanis kisajátította és az országos levéltárba helyezte át az állampárt és a hozzá kapcsolódó számos szervezet iratanyagát. Ezek Földes György, a Politikatörténeti Intézet vezetője elmondása alapján a gyűjteményük kétharmadát jelentették. (Jogorvoslatért Strasbourghoz fordulnak.)

 

|

Téves információt közöltünk? Elírást talált? Ön másképpen tudja?

Adósságnyomás-mérő

Social

  • RSS feed
  • Twitter
  • Youtube
  • Deicio.us
  • Tumblr
  • iwiw
  • Facebook

Ajánljon hírt

Hiányzik egy téma? Tud arról, amiről mi még nem? Hallott valami érdekeset? Ajánljon nekünk linket!

Hírlevél

Ne aggódj, nem küldünk spam mailt!

Belépés az oldalra vagy regisztráció close button


Csatlakozz facebookon…
Facebook profilodon keresztül is beléphetsz a Ténytár oldalra::
…vagy egyenesen nálunkElfelejtettem a jelszavam

Regisztráció az oldalra vagy close button


Csatlakozz facebookon…
Facebook profilodon keresztül is regisztrálhatsz a Ténytár oldalra::
…vagy regisztrálj egyenesen nálunk
Felhasználói adatok
Hírlevelek
Melyik hírlevélre szeretnél feliratkozni?
CAPTCHA
A kérdés azt vizsgálja, hogy valós látogató, vagy robot szeretné az űrlapot beküldeni.
Kép CAPTCHA

Ajánljon hírt close button
CAPTCHA
A kérdés azt vizsgálja, hogy valós látogató, vagy robot szeretné az űrlapot beküldeni.
Kép CAPTCHA

Hibajavítás küldése close button
CAPTCHA
A kérdés azt vizsgálja, hogy valós látogató, vagy robot szeretné az űrlapot beküldeni.
Kép CAPTCHA