A Fidesz-barát intézményi struktúra kiépülése

2016. szeptember 6. 08:10 – Ténytár
|
Az elmúlt években a Fidesz különböző intézeteket, archívumokat, központokat hozott létre adófizetői pénzekből, amelyek legfőbb feladata a kormánypárt érdekeinek a kiszolgálása. A felsorolt intézmények egy része nem is folytat valós tudományos munkát, mivel a legfőbb céljuk a Fidesz holdudvarához tartozó értelmiségi kör kifizetése, illetve a kormánypárt számára fontos történelmi események megfelelő interpretálása. 
 
Ide tartozik az is, hogy a bürokráciacsökkentés jegyében több intézményt is megszüntetne a kormány. Az intézkedés mintegy ötven szervezetet érint, amelyek többsége várhatóan jogutódlással megszűnik, illetve beolvasztják egyes minisztériumok alá. A bürokráciacsökkentés e módja azonban problémás, mivel egy ilyen lépéssel a minisztériumok alá rendelt intézményekben előfordulhat, hogy még közvetlenebbül kell majd megvalósítani a kormánypártok politikáját. Ezen kívül például a Klik létrehozása és működése is jól mutatja, hogy egy ilyen jelentős központosítás nem biztos, hogy csak jó irányban sülhet el.
 
Érdekesség, hogy a most megszűnő, illetve beolvasztásra kerülő intézmények között olyanok is vannak, amelyek például csak 2 éve alakultak. Úgy tűnik, ennyi idő elég volt, hogy bebizonyosodjon, ezekre az intézményekre nincsen feltétlenül szükség.
Alapjogokért Központ
 
A szervezet célja, hogy „a jogállami működéssel és alapjogvédelemmel kapcsolatos tudományos kutatás és elemzés. A Központ elkötelezett az alapvető jogállami értékek, a hagyomány és a szabadság kultúrája iránt, feladatának tekinti, hogy időről időre megvizsgálja az aktuális közjogi kérdéseket, ügyeket, és azokról mértéktartó, de mértékadó elemzéseket hozzon nyilvánosságra”.
Az Alapjogokért Központ (AK) mögött az a Jogállam és Igazság Kft. áll, amely 2013-ban és 2014-ben is a Fidesz pártalapítványa által kiosztott támogatások legfőbb kedvezményezettje volt. A Jogállam és Igazság Kft. 2013-ban 31,6 millió, 2014-ben pedig több mint 49 millió forintot kapott a Fidesz pártalapítványtól működési költségekre. Munkájuk jelentős részben abból áll, hogy a külföldi ország bírálatokat próbálják cáfolni (pl.: Human Rights Watch és az Amnesty International kritikus ország jelentéseit).
 
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete
 
Az intézet a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért felelős miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv, amely egyfajta kutató-, fejlesztő- és szellemi központként működik. A büdzséjükről annyit lehet tudni, hogy 2015-ben már elköltöttek 157,4 millió forintot a szervezet működtetésére. Hasznosságukról talán az sok mindent elmondhat, hogy 2016 áprilisában (azaz 1 évvel a megalapításuk után) már felmerült a szervezet megszüntetése. Ha mégis marad a szervezet, akkor a Magyar Közlöny szerint ebben az évben már 826,7 milliót költhetnek el. 
 
Közpolitikai Kutatások Intézete
 
A 2012-ben létrejött intézmény feladata a nemzetközi kormányzati gyakorlatok tanulmányozása, a hazai közigazgatási munka segítése és a kormány szakmapolitikai teljesítményének javítása. Az intézet államháztartási folyamatokkal kapcsolatos elemzéseket is készít, így a munka részben erősen hasonlíthat ahhoz, mint amit az azóta felszámolt Költségvetési Tanács végzett. A szervezet évi 210 milliós költségvetéssel rendelkezik.
 
Magyar Nyelvstratégiai Intézet 
 
A kormány a nyelvi örökség föltárására, a kultúra ápolására hozta létre az intézményt, az elnagyolt tevékenységi kör szemet szúrt a nyilvánosságnak is. Bencze Lóránt nyelvészprofesszor, igazgató eleinte próbálta elmagyarázni, mit is akarnak tenni, de ezzel csak nagyobb lett a káosz: a nyest.hu-nak adott interjúban elmondta, az intézet felállítása váratlanul érte, az ötlet pedig Orbán Viktortól származik. A honlap szerint 2014-ben 79, 2015-ben pedig már 133 millióból gazdálkodhatott az intézmény – írja a hvg.hu. Ez az intézmény is olyan, amelynél felmerült, hogy a bürokráciacsökkentés jegyében megszüntetnék.
 
Migrációs kutatóintézet
 
A szervezet azért jött létre, hogy „ összetett szempontrendszer szerint kutassák a migráció jelenségét európai és magyarországi vonatkozásban”.  A tevékenysége nagyjából abban terül ki, hogy a Fidesz migrációs politikáját mondja vissza szóról-szóra. A szervezetet a Századvég Alapítvány és a Mathias Corvinus Collegium hozta létre. 
 
Nemzeti Emlékezet Bizottsága
 
A szervezet szándéka hivatalosan: „egyfelől ápolni a kommunista diktatúra áldozatainak emlékét, feltárni a társadalom veszteségeit, az egyéni és kollektív traumákat, másfelől a diktatórikus hatalomgyakorlás működési mechanizmusainak megismerhetővé tétele érdekében bemutatni, milyen is volt a pártállam formális és informális gyakorlata a mindennapokban”. Elviekben az ügynökakták feltárása lenne a feladata (ezért hozták létre), helyette rengeteg pénzből a fideszes történelemszemlélet alapján kutatják a múltat. A két éve létrejött szervezet 2014-ben 500 millió, 2015-ben pedig 600 millió forintos támogatásban részesült.
 
Nemzeti Művelődési Intézet
 
Az intézet célja  hivatalosan „a magyarság előtt álló korszakos feladatok teljesítése, a nemzeti-emberi összetartozást erősítő közösségi együttlétek támogatása”. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának háttérintézményéről van szó, amely az elmúlt 2-3 évben több EU-s projektet is vitt (közösségi terek fejlesztése, kulturális szakemberek továbbképzése, közmunkaprogram). A legnagyobb keretösszegű közvetett támogatás, amit az NMI vezényelt le, a 8,7 milliárd forintos Kulturális Közfoglalkoztatási Program volt, amelynek keretében a kulturális közmunkások 22 százaléka tért vissza a munkaerőpiacra. A program büdzséjéhez képest az NMI költségvetése „mindösszesen” 1,3 milliárd forintot kóstált – írja a hvg.hu. Az intézményt a bürokráciacsökkentés jegyében megszűntetik, és a feladatai a Lakitelken működő Népfőiskola Alapítványhoz kerülnek.
 
Nemzeti Örökség Intézet
 
A szervezet célja „a magyarság szellemi örökségének a jelen és az eljövendő nemzedékek számára történő megőrzése és átadása”. Az intézet az első Orbán-kormány idején létrehozott Nemzeti Kegyeleti Bizottság számára teremt intézményi hátteret, feladata a Nemzeti Sírkert és egyéb, az épített örökség körébe tartozó emlékhelyek gondozása. Büdzséjük 2013-ban mintegy 300 millió forint volt.
 
Nemzetstratégiai Kutatóintézet
 
A leírásuk szerint „az Intézet magyar örökség korszerű újrafogalmazását, a magyar jövő tudatos kiépítését igyekszik a maga eszközeivel segíteni és a döntéshozók asztalára tenni”. Annak ellenére, hogy 1,3 milliárd forintos támogatást kapott a kormánytól, nincsenek kutatói ösztöndíjai, nem tudni, hogy mit kutat, alig költ ugyanis könyvekre és folyóiratokra. A honlapjukon lévő szakmai anyagokat „csak regisztrált” tagok tehetik meg, regisztrálni viszont nem lehet, mert nem működik a honlapjuk ezen része... Többek között emiatt is kérdéses hasznosságuk. 
 
Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum
 
Az Intézet költségvetési szervként, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár irányítása alatt tevékenykedik. A véleményük szerint a rendszerváltást teljesen félrevitték, csak rossz alkuk születtek, pozitiv szereplőként leginkább csak Orbán Viktort emelik ki. Az atlatszo.hu szerint a szervezet alapításkor 2013-ban 400 millió forintot kapott a rendkívüli tartalékból, 2014-ben pedig további 300 milliót.
 
Veritas Intézet
 
Hivatalosan a feladata „az elmúlt másfél évszázad sorsfordító politikai és társadalmi eseményeit hitelesen, torzítás mentesen, a mai kor elvárásainak megfelelően”. Gyakorlatilag a fideszes történelemszemléletet erőltetik: Horthy-korszakból csak a pozitív dolgok, szocializmusból pedig csak a negatív dolgok kihangsúlyozása. Emlékezetes pillanatok: Szakály-féle idegenrendészeti eljárás, illetve Hóman Bálint rehabilitálásának a támogatása. Az intézet 2014-ben jött létre 260 millió forintos támogatásból.
megszűnő, illetve „beolvadó” intézmények.
 
A LISTA KATTINÁSRA MEGNŐ
 
 
Megszűnő, illetve „beolvadó” intézmények
 
Megjelent a kormány határozata a központi hivatalok és minisztériumi háttérintézmények átalakításáról, amely több mint ötven szervezetet érint. A 24.hu a cikkében ismertette az összes változtatást:
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának irányítása alatt álló hivatalok esetében az egyik legfontosabb változás, hogy legkésőbb január 1-jétől az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság névváltoztatással Nemzeti Családtámogatási és Társadalombiztosítási Hivatalként működik tovább, amely átveszi az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) pénzbeli ellátásokkal, baleseti táppénzzel és utazási költségtérítéssel kapcsolatos feladatait is.
 
A Nemzeti Családtámogatási és Társadalombiztosítási Hivatal ugyanakkor 2017. március 31-i határidővel a Magyar Államkincstárba olvad. Az OEP egyebekben az Emmi része lesz. 
A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet is megszűnik, feladatait a Magyar Nemzeti Filmalap látja majd el. Megszűnik továbbá a Nemzeti Művelődési Intézet, ennek feladatai a Lakitelken működő Népfőiskola Alapítványhoz kerülnek, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézeté pedig a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-hez.
 
Jogutódlással megszűnik a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet is, feladataik máshová kerülnek.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal hatósági feladataiban a fővárosi és megyei kormányhivatalok járnak majd el.
A Belügyminisztériumba olvad a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala.
A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal állampolgársági és névváltoztatási feladataiban a kormányhivatalok, illetve a járási hivatalok járnak majd el.
A belügyminiszter anyakönyvi, névváltoztatási és állampolgársági feladatai a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez kerülnek.
A Honvédelmi Minisztériumba olvad több, jelenleg is HM-es hivatal, így például a HM Nemzeti Rendezvényszervező Hivatal.
Az Igazságügyi Minisztérium irányítása alatt álló Igazságügyi Hivatal az IM-be kerül, az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek pedig összeolvad a BM-irányítás alatt lévő Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézettel.
A Külgazdasági és Külügyminisztériumba olvad a Balassi Intézet, a Külügyi és Külgazdasági Intézet feladatait pedig a Demokrácia Központ Közalapítvány veszi át.
A Miniszterelnökségnél a tárcába olvad a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, valamint a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ.
A fővárosi kormányhivatalhoz kerül a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal, és a kormányhivatalok járnak majd el a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal hatósági feladataiban is.
A fejlesztési minisztériumot illetően a tárcába olvad a Közlekedésbiztonsági Szervezet, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Nemzeti Közlekedési Hatóság.
 
Meglepő lépésnek tűnhet, de a bürokráciacsökkentés jegyében több olyan intézményt is megszüntetne, illetve beolvasztana a kormány, amelyet nemrégiben hozott létre: a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság például 2014-ben alakult meg, a szervezet az évértékelő beszámolója szerint 2015-ben 73 továbbképzést indított, amelyen 605-en vettek részt, legnagyobb eredményként pedig az e-learning programot tartják számon, aminek a továbbfejlesztése idén lenne (lett volna?) a kiemelt cél. A szervezet most a Belügyminisztériumba fog beolvadni.
 
A Külügyi és Külgazdasági Intézet (KKI) 2014. július 31-én alakult meg a Magyar Külügyi Intézet (MKI) jogutódaként a  diplomáciai döntéshozatal alátámasztására. Az intézet nyilvános és nem nyilvános elemzéseket készít, szakpolitikai kiadványokat publikál, nem utolsósorban kormányzati lépéseket magyaráz a nyilvánosságnak, például a migránskérdés hátterét és veszélyeit. A szervezet 2 évig működött, feladatait a a Demokrácia Központ Közalapítvány veszi át.
 
A felsorolt beolvasztások jelentős része azért lehet problémás, mert ezek a lépések megint a centralizáció irányába mutatnak: a minisztériumok alá rendelt intézményekben ugyanis előfordulhat, hogy még közvetlenebbül kell majd megvalósítani a kormánypártok politikáját. 
 

|

Téves információt közöltünk? Elírást talált? Ön másképpen tudja?

Adósságnyomás-mérő

Social

  • RSS feed
  • Twitter
  • Youtube
  • Deicio.us
  • Tumblr
  • iwiw
  • Facebook

Ajánljon hírt

Hiányzik egy téma? Tud arról, amiről mi még nem? Hallott valami érdekeset? Ajánljon nekünk linket!

Hírlevél

Ne aggódj, nem küldünk spam mailt!

Belépés az oldalra vagy regisztráció close button


Csatlakozz facebookon…
Facebook profilodon keresztül is beléphetsz a Ténytár oldalra::
…vagy egyenesen nálunkElfelejtettem a jelszavam

Regisztráció az oldalra vagy close button


Csatlakozz facebookon…
Facebook profilodon keresztül is regisztrálhatsz a Ténytár oldalra::
…vagy regisztrálj egyenesen nálunk
Felhasználói adatok
Hírlevelek
Melyik hírlevélre szeretnél feliratkozni?
CAPTCHA
A kérdés azt vizsgálja, hogy valós látogató, vagy robot szeretné az űrlapot beküldeni.
Kép CAPTCHA

Ajánljon hírt close button
CAPTCHA
A kérdés azt vizsgálja, hogy valós látogató, vagy robot szeretné az űrlapot beküldeni.
Kép CAPTCHA

Hibajavítás küldése close button
CAPTCHA
A kérdés azt vizsgálja, hogy valós látogató, vagy robot szeretné az űrlapot beküldeni.
Kép CAPTCHA