Az ülésvezetés pártosodása

2012. szeptember 6. 08:07 – Ténytár
|

Mióta Kövér László elfoglalta helyét az elnöki pulpituson, az eddigiektől eltérő jelenség tanúi lehetünk a tisztelt Házban nap mint nap. A 2010. május 14-én megalakult Országgyűlés házelnöke és a szocialista alelnök, Ujhelyi István  olyan légkört teremtett a falak között, amely eddig - legalábbis ilyen mértékben - még nem volt tapasztalható. Kérdés, hogy ez csak a személyiségüknek köszönhető, vagy sokkal többről van szó. Az ülésvezetés, amely az Alaptörvény és az országgyűlési törvény szerint is aktuál- és pártpolitikától semleges feladat, átértelmezésre került.

A legutóbbi országgyűlési választások óta eltelt ülésszakok házelnöki és alelnöki hozzászólásait vizsgálva arra a következtetésre jutottunk, hogy míg Ujhelyi István inkább vicces, néhol szúrós megjegyzéseivel rázza fel a képviselőket, addig Kövér László sokkal karcosabban és kifejezetten pártpolitikusként reagál az ellenzékiek megnyilvánulásaira. Közös pontot is találni: a Jobbik képviselőcsoportját egyikük sem kíméli.

A helyzet tovább fokozódhat, mivel a kormány 2012. április 16-án elfogadta az országgyűlésről szóló törvényt, amely jobbnál jobb lehetőséget biztosít a házelnöknek és az alelnököknek is a fegyelmezésre. Úgy tűnik a csengő és a kalapács mostantól kevés a honatyák és honanyák féken tartására.

Kövér László vs. a különös anyagból gyúrt lények

Kövér László szocialistákkal kapcsolatos véleményét egy percig sem rejtette véka alá. Nem változott ez a hozzáállása az elnöki szerepben sem: törvény ide vagy oda, a ciklus elejétől kezdve kemény kézzel bánt a renitens szocialista felszólalókkal. No persze mi mást várhatnák attól, aki megválasztását követően így nyilatkozott:

Gyurcsány, Veres, Lendvai meg az Őszöd után lapító haszonlesők többet ártottak az országnak, mint egy ellenséges megszálló hadsereg (…) amíg ezek a különös anyagból gyúrt lények el nem tűnnek a közéletből, addig az mérgezett marad.”

Kövér László ugyan megígérte, hogy képviselőként tiszteletben tartja a „különös anyagból gyúrt lények” mandátumát (hozzátéve, hogy magánemberként joga van kifejezni irántuk a megvetését, amit viselkedésük miatt érez) és érzelmei ellenére képesnek érzi magát az országgyűlés üléseinek pártatlan vezetésére.  Mutatunk néhány példát ennek cáfolatára:

Elismerésemet szeretném kifejezni az MSZP képviselőinek, mert több mint egy órán keresztül relatíve normálisan tudtak viselkedni (Derültség és taps a kormánypártok padsoraiban.), de ez az a pillanat, amikor azt érzékelem, hogy kezdik elveszteni a fonalat. (Dr. Ujhelyi István: Lázár úr teszi!) Miután az ülésteremből szabadon lehet ki- és bejárni, ezért akinek pihennie kell, az nyugodtan, csöndben hagyja el a termet. (Derültség.) Parancsoljon!”

Kövér László a Ház rendjének őreként időnként meg is dicséri a renitens képviselőket és jó tanáccsal látja el őket. Ha valaki fáradt például, menjen pihenni és ne zavarja a Ház munkáját. Ezzel egyet is lehet érteni, hiszen kétségkívül elég kiábrándító a padsorokban szunyókáló képviselők látványa, ám amikor a szívéhez közelebb álló frakció képviselői csinálják ezt, akkor valamiért sokkal megengedőbb a házelnök. 

Nem általános érvénnyel, csak kizárólag most, a napirend előttiekre vonatkozóan felhívom az MSZP-s képviselőtársaim figyelmét, hogy azzal tudnak a legtöbbet segíteni, ha csöndben maradnak. (Taps és derültség a kormányzó pártok padsoraiban. - Közbeszólások ugyanonnan: Így van! - Taps és közbeszólások az MSZP padsoraiból: Elnök úr, huh, éljen! - Jól mondta!) Amikor önöké lesz a szó, megkapják, higgyék el! Amikor önöké lesz a szó, megkapják. Az, hogy teljesen kulturálatlan módon beleóbégatnak az államtitkár úr mondandójába, egy kicsit túlzásnak tűnik a számomra. (Közbeszólások az MSZP padsoraiból, többek között: Szerencse, hogy a Fidesz ilyet sose csinált! - Igaza van az elnöknek! - Szórványos taps a kormányzó pártok padsoraiból.)”

Hasonlóan az előző esethez,  ugyan igazat kell adnunk az elnöknek, de a probléma itt ismét a kettős mérce: sajátjait ritkábban és kulturáltabb hangvételbelben feddi meg (ha egyáltalán).

Tisztelt Ház! Szeretném a jegyzőkönyv számára rögzíteni, hogy kizárólag a köztársasági elnök úr iránti tiszteletből, az ő beszédét félbe nem szakítva nem utasítottam rendre a tőlem balra lévő nemcsak képviselő hölgyeket és urakat, hanem azokat, akik az ő jóvoltukból a mögöttük lévő páholyban helyet foglaltak. (Taps a kormánypártok soraiban. - Közbeszólás a kormánypártok soraiból: Szégyen!) Engedelmükkel hozzátenném azt, ha már az elmúlt napokban a méltóságról és méltatlanságról hosszú vita kerekedett a sajtóban, hogy az önmagában méltatlan, hogy a tőlem balra helyet foglaló képviselő hölgyek és urak egyáltalán itt ülhetnek ebben az Országgyűlésben. (Hosszan tartó, nagy taps a kormánypártok soraiban. - Közbeszólások a kormánypártok soraiból: Úgy van! - Moraj, közbeszólások az MSZP és a független képviselők soraiból. - Több MSZP-s és független képviselő távozik az ülésteremből.)”

Mindenkinek lehet véleménye az aktuális politikai szereplőkről, csak éppen nem mindegy, hogy milyen tisztségében ad ennek hangot. Márpedig akárhogy is nézzük, ilyet házelnök nem mondhat, hiszen a parlamenti képviselők választások útján kerültek be a parlamentbe, emberek szavaztak rájuk, akár tetszik, akár nem Kövér Lászlónak. A választópolgárok ítéletét pedig illik tiszteletben tartani.

Ujhelyi a ház humorfelelőse?

Vessünk egy pillantást Kövér László egyik jobbkeze, az MSZP-s Ujhelyi István alelnöki teljesítményére is. Annyit elöljáróban elmondhatunk: őt sem kell félteni. Visszavág minden egyes képviselőnek, aki nem megfelelő módon szól hozzá, vagy nem tiszteli a Házat. Az alapvető különbség azonban Kövér és Ujhelyi között, hogy az utóbbi sajátjait is megfegyelemzi, ha azt érzi szükségesnek. A másik nagy különbség, hogy Ujhelyi nem sértéseket, sokkal inkább humorbonbonokat" ereszt el. Kérdés, hogy ez megengedhető-e a Házban, még ha monoton és több órás is az ülés. Lássunk néhány példát:

Ujhelyi István, elnök: „A következő képviselők csak nóta kíséretében szólhatnak hozzá. Oly mennyiségű bejelentkezőnk van, hogy belecsúszunk abba az időpontba, amikor én már szívesebben nótáznék. Zakó László képviselő úr, Jobbik.”

Zakó László: Köszönöm, elnök úr. Kérdezem, hogy mennyi az időkeretem.

Elnök: Az időkerete? 15 perc, körülbelül három nóta.”

A tréfát nem csak áprilisban kedveli az alelnök, hanem akkor is, amikor a hajnalig tartó maratoni ülést vezet. (Megnyugtatásul közöljük, végül nem került sor nótázásra.)

 „Frakciótársaimnak mondom, nem baj, hogyha az államtitkár úr elmondja a válaszát szerintem, és hagyjuk nyugodtan beszélni.”

Ujhelyi szocialista frakciótársaira is rászól, ha helyzet úgy kívánja. Ezt nevezik pártatlan házvezetésnek.

Tessék ideülni, a bekiabálást is jegyzik, és akkor a témát tudjuk tovább tárgyalni.

KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Elnök úrnak pedig, azt hiszem, nem ez a dolga, hanem más dolga van. Köszönöm szépen.

Köszönöm szépen, hogy segít a dolgom megítélésében. Valószínűleg 15 másodperccel hamarabb kellett volna elvegyem öntől a hangot, mert a témához nem illő módon kezdett el tovább a hozzászólásában beszélni.”

Ilyen és ehhez hasonló párbeszédek nap mint nap tarkítják az ülést, kérdéses, hogy meddig képes ezt a levezető elnök elviselni. 

 „Ha már képviselő úr úgy gondolta, hogy érdemes megfeddnie az ülésvezető elnököt, hogy nagyobb komolysággal vezesse az ülést, akkor hadd engedjem meg magamnak, hogy azt kérjem, hogy ön pedig itt, néhány méterre tőlem, folyamatosan bekiabál, így viszont nehéz ülést vezetni. (Ékes József: Majd ha bekiabálnak, én is szólok.) Most sem adtam szót, képviselő úr. Tessék nyugodtan leülni, nyomni egy kétperces gombot, reggelig itt tudjuk hallgatni. (Ékes József közbeszólása.) Képviselő úr, ha valami probléma van... (Ékes József közbeszólása.) Rendben, köszönöm szépen. Akkor tudok komolyságot biztosítani az üléslevezetői elnöki tisztségemben, ha ön pedig tartja a Házon belüli működési rendet és azt a magatartásformát, amit ön elvár más képviselőktől. Tehát legyen szíves, hogyha továbbra is bekiabál, akkor inkább menjen ki, igyon egy pohár vizet, és utána jöjjön vissza, nyomjon egy kétperces gombot, és abban az esetben tudjuk folytatni a munkát. (Ékes József: Elnök úr, legyen következetes.)”

Sokszor a televízió képernyőjén keresztül nem hallhatjuk, de gyakorlatilag állandósultak a bekiabálások a tisztelt Ház falain belül. Sőt, ezek a bekiabálások gyakran sértőek, valóban nem méltóak az országgyűlés tekintélyéhez. Ezeket szankcionálni tehát helyes, mi több, elvárható az ülést vezető elnöktől. Miképp már többször jeleztük: a probléma csupán az, ha ezt nem azonos mércével alkalmazzák.

A közös (ellen)pont: a Jobbik

Amint már a bevezetőben is elmondtuk a Jobbik frakció képviselőit egyik levezető elnök sem kíméli. Talán a szélsőjobb parlamentbe jutása okozta a jelen helyzetet, miszerint a kokik és sallerek politikája a tisztelt Házat sem kerüli el.

Tisztelt Ház! Ezzel a napirend előtti hozzászólásainknak majdnem a végére értünk, de mielőtt továbblépnénk, meg kell adnom a szót két percre személyes érintettség okán Turi-Kovács Bélának, akire vonatkozólag Vona Gábor képviselő úr felszólalásában hangzott el személyes utalás. Elnézést kérek a képviselő úrtól, hogy nem akkor adtam meg azon nyomban önnek a szót, de némi nyomozásra volt szükség, és az én hibám, hogy nekem már fel sem tűnik, ha Vona Gábor sérteget valakit, úgyhogy elnézést kérek, képviselő úr. Parancsoljon, öné a szó. (Zaj, közbeszólások a Jobbik soraiban. - Novák Előd: Ez is kocsmai volt! - Közbeszólás a Fidesz soraiból: Pihenjél!)”

Kövér László szarkasztikusan fejezte ki magát, ám a fenti állításainkkal összhangban, ő is úgy véli, hogy a Jobbik az üléshez nem méltó módón nyilvánult meg.

 „Sajnos, az utolsó mondatait már nem értettem, mert az egy perc leteltével le kellett hogy vegyen a hangot, különösen azért, mert az elnök vezetési gyakorlatát bírálta, amit meg aztán végképp nem kell hogy elviseljek. Természetesen módunk lesz majd ezt még tisztázni egymással. Ha a Jobbik frakciója úgy gondolja, ismét a házbizottság elé idézhet a Jobbik és a házelnök vezetési stílusa konfliktusaiban. De tartom magam ahhoz, hogy jól tettem az előző lépésemet is.”

Ujhelyi Istvánnak is meggyűlik időről időre a baja a Jobbikkal, eddig csak a hangot tudták elvenni a képviselő uraktól és hölgyektől, ám mostantól el is tilthatják és ki is zárhatják őket és a többi renitens képviselőt.

Ez meg is történt 2012. május 9.-én, amikor is Lezsák Sándor az országgyűlésről szóló törvény biztosította keretek közt végleg kitiltotta Novák Elődöt a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitájából.  Erre azért volt szükség a levezető elnök szerint, mert a Jobbikos képviselő a tárgytól eltérően beszélt a Kubatov Gábor nevével fémjelzett listázásról.

Indulat, düh és dac

A fentiek alapján annyit elmondhatunk, hogy nem lehet tendenciáról beszélni  a tisztelt Házban, annyi azonban bizonyos, hogy az indulatok elfajultak. Nem akarjuk az előző ciklusokat jobbnak vagy szebbnek beállítani, hiszen ott is bekiabáltak és ott is voltak sértések, de a hangsúly most a mértéken van. Mostanra egyre nyilvánvalóbb, hogy a független, a semleges vezetés mára már csak egy múltbéli álom, hiába erősítették meg egy külön törvénnyel is.


|

Téves információt közöltünk? Elírást talált? Ön másképpen tudja?

Adósságnyomás-mérő

Social

  • RSS feed
  • Twitter
  • Youtube
  • Deicio.us
  • Tumblr
  • iwiw
  • Facebook

Ajánljon hírt

Hiányzik egy téma? Tud arról, amiről mi még nem? Hallott valami érdekeset? Ajánljon nekünk linket!

Hírlevél

Ne aggódj, nem küldünk spam mailt!

Belépés az oldalra vagy regisztráció close button


Csatlakozz facebookon…
Facebook profilodon keresztül is beléphetsz a Ténytár oldalra::
…vagy egyenesen nálunkElfelejtettem a jelszavam

Regisztráció az oldalra vagy close button


Csatlakozz facebookon…
Facebook profilodon keresztül is regisztrálhatsz a Ténytár oldalra::
…vagy regisztrálj egyenesen nálunk
Felhasználói adatok
Hírlevelek
Melyik hírlevélre szeretnél feliratkozni?
CAPTCHA
A kérdés azt vizsgálja, hogy valós látogató, vagy robot szeretné az űrlapot beküldeni.
Kép CAPTCHA

Ajánljon hírt close button
CAPTCHA
A kérdés azt vizsgálja, hogy valós látogató, vagy robot szeretné az űrlapot beküldeni.
Kép CAPTCHA

Hibajavítás küldése close button
CAPTCHA
A kérdés azt vizsgálja, hogy valós látogató, vagy robot szeretné az űrlapot beküldeni.
Kép CAPTCHA